Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
조선민주주의인민공화국
Pet Chêu-sién khì
koet-khì
Pet Chêu-sién koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: 강성대국
"Khiòng-sṳn Thai Koet"
Koet-kô: 애국가
"Oi-koet-kô"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
P'yŏngyang
Kôn-fông ngî-ngièn Chêu-sién-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, Chú-thí Sṳ̂-sióng, tân-yit-chṳ, sa-fi chú-ngi, khi̍t-khièn chú-ngi
 Koet-vu Vî-yèn-fi vî-yèn-chóng
Kim Jong-un (ya-he Chêu-sién Lò-thung-tóng thi 1 sû-ki)
 Chui-kô Ngìn-mìn Fi-ngi Sòng-vî-fi vî-yèn-chóng
Choe Ryong-hae
 Nui-kok Chúng-lî
Kim Tok-hun
 Chui-kô Ngìn-mìn Fi-ngi ngi-chóng
Pak Thae-song
Li̍p-fap kî-koân Chui-kô Ngìn-mìn Fi-ngi
Mien-chit
 Chúng-khiung
120,540 km2 (46,540 sq mi) (thi 97 miàng)
 súi-vet (%)
0.11
Ngìn-khiéu
 2018-ngièn kû-kie
25,549,604 (thi 55 miàng)
 Me̍t-thu
212/km2 (549.1/sq mi) (thi 45 miàng)
GDP (PPP) 2015-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$40 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$1,800
GDP (miàng-ngi) 2017-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$30 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$1,300
Chhièn Chêu-sién won (₩) (KPW)
Sṳ̀-khî UTC+9 (PYT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt yy, yyyy mm dd
yy, yyyy/mm/dd (AD–1911 / AD)
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +850
ISO 3166 thoi-ho KP
Táng-kip Mióng-vet .kp

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chêu-sién-ngî: 조선민주주의인민공화국), kién-chhṳ̂n Pet Chêu-sién, he Â-chû tûng-phu Chêu-sién pan-tó pet-tôn ke koet-kâ, sú-tû he P'yŏngyang. Pet Chêu-sién nàm-phu lâu Thai-hòn Mìn-koet fûn-kak, pet-phu tsiap-khiun Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂.

Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sṳ̀n-li̍p yî 1948-ngièn kiú-ngie̍t kiú-ngit.

Hàng-chṳn kón-khî

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.