Bermuda
Bermuda
Yîn-koet ke hói-ngoi liâng-thú
Bermuda ke khì
khì
Bermuda ke kôn-fông yin-chông
vùn-chông
Kiet-ngièn: 
Quo Fata Ferunt
"Miang-yun chiông ngài-tén tai chṳ liá-têu"
Siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Chú-khièn koet-kâ Yîn-koet
Sú-fú
lâu chui-thai sàng-sṳ
Hamilton
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien, khièn-li̍t piong-hâ
 koet-vòng
Charles 3-sṳ
 chúng-tuk
Rena Lalgie
 sú-siong
E. David Burt
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
 Song-ngi-yen
Chhâm-ngi-yen
 Ha-ngi-yen
Chung-ngi-yen
Mien-chit
 Chúng-khiung
53.2 km2 (20.5 sq mi)
 Súi-vet (%)
27
Ngìn-khiéu
 2019-ngièn kû-kie
63,913 (thi 205 miàng)
 Me̍t-thu
1,338/km2 (3,465.4/sq mi) (thi 9 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$7.484 sṳ̍p-yi (thi 161 miàng)
 Phìn-kiûn
$117,097 (thi 4 miàng)
Chhièn Bermuda dollar (BMD)
Sṳ̀-khî UTC-04:00 (AST)
  Ha-kui (DST)
UTC-03:00 (ADT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +1-441
ISO 3166 thoi-ho BM
Táng-kip Mióng-vet .bm

Bermuda vi yî pet Thai-sî-yòng, he Yîn-koet ke chhṳ-chhṳ hói-ngoi liâng-thi. Vi-yî pet-vúi 32-thu 14-fûn chṳ 32-thu 25-fûn, Sî-kîn 64-thu 38-fûn chṳ 64-thu 53-fûn, khî Pet Mî-chû yok 900-tô kûng-lî, Mî-koet tûng-ngan Florida Miami tûng-pet yok 1,100 hói-lî khi̍p Kâ-nâ-thai Nova Scotia Halifax tûng-nàm yok 840 hói-lî.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.