Belize
Belize
Belize khì
koet-khì
Belize koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Sub umbra floreo
"Ngài-têu chhai su-yáng tái-hâ hîn-vong"
Koet-kô: Land of the Free
"Chhṳ-yù ke thú-thi"
Vòng-kâ siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Sú-tû Belmopan
Chui-thai sàng-sṳ Belize Sṳ
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Sṳ̀n-ngin ke séu-su ngî-ngièn Kriol-ngî, Sî-pân-ngà-ngî, Maya-ngî, Tet-ngî, Garifuna-ngî, Hon-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien
 koet-vòng
Charles 3-sṳ
 chúng-tuk
Froyla Tzalam
 chúng-lî
Johnny Briceño
Li̍p-fap kî-koân Koet-mìn Ngi-fi
 Song-ngi-yen
Chhâm-ngi-yen
 Ha-ngi-yen
Chung-ngi-yen
Mien-chit
 Chúng-khiung
22,966 km2 (8,867 sq mi) (thi 147 miàng)
 súi-vet (%)
0.8
Ngìn-khiéu
 2020-ngièn kû-kie
419,199 (thi 176 miàng)
 2010-ngièn phú-chhà
324,528
 Me̍t-thu
17.79/km2 (46.1/sq mi) (thi 169 miàng)
GDP (PPP) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$3.484 sṳ̍p-yi (thi 177 miàng)
 Phìn-kiûn
$9,576 (thi 133 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$1.987 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$4,890
Gini (2013-ngièn) 53.1
 · thi 10 miàng
HDI (2019-ngièn) Decrease 0.716
 · thi 110 miàng
Chhièn Belize dollar (BZD)
Sṳ̀-khî UTC-6 (CST (GMT-6))
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +501
ISO 3166 thoi-ho BZ
Táng-kip Mióng-vet .bz

Belize he Caribe-hói‎ ke yit-ke koet-kâ.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.