Baku.

Baku (Azerbaijan-ngî: Bakı) he Sî-Â koet-kâ Azerbaijan ke sú-tû. Chúng mien-chit 2,130 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,122,300 ngìn (2012-ngièn thúng-kie).

Thi-lî

Li̍t-sṳ́

Hàng-chṳn Khî-va̍k

ngìn-khiéu

Kîn-chi

Sa-fi vùn-fa

Kau-yuk

Khô ho̍k

Chhâm-kháu vùn-hien

Ngoi-phu lièn-kiet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.