Antigua lâu Barbuda
Antigua and Barbuda
Antigua lâu Barbuda khì
koet-khì
Antigua lâu Barbuda koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: Each Endeavouring, All Achieving
"Thai-kâ-ngìn nú-li̍t, muk-tit tû tha̍t-to"
Koet-kô: Fair Antigua, We Salute Thee
"Mî-li ke Antigua, ngài-têu hiong ngì kin-lî"
Vòng-kâ siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
St. John's
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Pha̍k-fa Antigua lâu Barbuda Creole-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien
 koet-vòng
Charles 3-sṳ
 chúng-tuk
Rodney Williams
 chúng-lî
Gaston Browne
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
 Song-ngi-yen
Chhâm-ngi-yen
 Ha-ngi-yen
Chung-ngi-yen
Mien-chit
 Chúng-khiung
440 km2 (170 sq mi) (thi 182 miàng)
Ngìn-khiéu
 2021-ngièn kû-kie
97,000 (thi 201 miàng)
 2011-ngièn phú-chhà
99,337
 Me̍t-thu
186/km2 (481.7/sq mi)
GDP (PPP) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$2.731 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$29,298
GDP (miàng-ngi) 2019-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$1.717 sṳ̍p-yi
 Phìn-kiûn
$18,416
HDI (2019-ngièn) Increase 0.778
 · thi 78 miàng
Chhièn Tûng Caribe dollar (XCD)
Sṳ̀-khî UTC-4 (AST)
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +1-268
ISO 3166 thoi-ho AG
Táng-kip Mióng-vet .ag

Antigua lâu Barbuda he Caribe-hói‎ ke yit-ke koet-kâ.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.