Abkhazia Khiung-fò-koet
Аԥсны Аҳәынҭқарра
Республика Абхазия
Abkhazia khì
koet-khì
Abkhazia koet-fî
koet-fî
Koet-kô: Аиааира
"Sṳn-li"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Sukhumi
Kôn-fông ngî-ngièn Abkhazia-ngî, Ngò-lò-sṳ̂-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet
 chúng-thúng
Aslan Bzhania
 chúng-lî
Alexander Ankvab
Li̍p-fap kî-koân Ngìn-mìn Ngi-fi
Mien-chit
 Chúng-khiung
8,665 km2 (3,346 sq mi)
Ngìn-khiéu
 2018-ngièn kû-kie
245,246 (thi 185 miàng)
 2011-ngièn phú-chhà
240,705
 Me̍t-thu
28/km2 (72.5/sq mi)
GDP (miàng-ngi) 2010-ngièn kû-kie
 Chúng-khiung
$500 pak-van
 Phìn-kiûn
$2,039
Chhièn Abkhazia apsar
Ngò-lò-sṳ̂ ruble (RUB)
Sṳ̀-khî UTC+3 (MSK)
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +7 840 / 940
+995 44

Abkhazia Khiung-fò-koet (Abkhaz-ngî: Аҧсны Аҳәынҭқарра), he yit-ke pit-su châng-ngi yì sṳ-sṳ̍t sông thu̍k-li̍p ke koet-kâ. Muk-chhièn yû Ngò-lò-sṳ̂, Nicaragua, Venezuela, Nauru tén koet-kâ sṳ̀n-ngin.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.