<< - 7-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024-ngièn ke ngit-chṳ

7-ngie̍t 28-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 209 ngit (yùn-ngièn thi 210 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 156 ngit .

Chiet

Sṳ-khien

Chhut-se

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.