<< - 5-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024-ngièn ke ngit-chṳ

5-ngie̍t 27-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 147 ngit (yùn-ngièn thi 148 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 218 ngit .

Chiet

Sṳ-khien

Chhut-se

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.