Ta craueeaght çheet er corys smooinaght gheiney ta goaill stiagh possan skeealyn, cowraghyn, credjueyn as cliaghtaghyn ta cur keeal er taghyrtyn seihill y chliaghteyr trooid çheet er cummaght ny s'yrjey, er jeeaght ny er jeeaghtyn, ny er y firrinys jerrinagh. Ta'n chraueeaght currit er enney dy mennick liorish padjeraghyn, oardee, smooinaghtyn dowin, kiaull as ellyn y chliaghteyr, mastey redyn elley, as dy mennick t'ee cochast feeit rish sheshaght as politickaght. Foddee eh cruinnaghey er aggyrtyssyn neughooghyssagh, metafissigoil, as moralagh mychione ny rieughid (y feaynid mooar as dooghys deiney) as foddee ad lhiggey lesh possan leighyn crauee, moraltaght, as aght-vea er lheh. Ta'n chraueeaght goaill stiagh tradishoonyn shendeeagh ny cultooragh, screeuyn, shennaghys, as feayn-skeealleydaght, myrane lesh credjue persoonagh as taghyrt crauee.

She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.