हिंदी

हिन्दी ही भरतन्ची एक मुख्य भाषा .

बुखार

हिन्दी क्षेत्र ( समुद्री नीळो- हिन्दी उलवपी राज्य, आकाशी नीळो- दूसऱ्यो भाशा उलवपी राज्य

हिन्दी, हिन्द यूरोपीय भाषा परिवारान्चे सदस्य .

हिन्दी भरतन्ची अनेक शासकीय भाषान्तुं एक. इत्ले नही, ही भारत सरकाराची अधिकृत भाषा.

उल्लोचे जागे

हिन्दी चड्ती भरतन्चे उत्तर भागात उल्लैतन्ची.हिन्दी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड, हे राज्यांची राजभाषा .भारत अिन विदेशन्तु ६० कोटी (६०० मिलियन) पशी चड जण हिन्दी उल्लैतन्ची |फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम अिन नेपालतुं सुमार जण हिन्दी उल्लैतन्ची.

भयर्ची कडी

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.