Kuatiaveve

Kuatiaveve ha'e peteĩ mba'e hakamby irundýva ojejapóva kuatiágui ha ojejokopyre yvyra'i takuara ojejapóva, ovevéva yvytu mbaretekue rupive ha oñesãmbyhy yvy guive.

Heta kuatiaveve oñembovúva, takuara'ỹ.

Ku mba'e rehe oñeñapytĩ peteĩ sã puku, ha pe sã oñemoĩ ovevehag̃uaicha, avei oñemoi peteĩ hyguái ani "okaliu" (ani ojereparei tavýicha). Rejapo hag̃a pe kuatiaveve oñekotevẽ takuara, kuatia, mba'e apovõ, sã ha aopehẽ.

Yvypóra oñepyrũ oipuru kuatiaveve amo ary 1200 Kirito mboyve, China Retã Ymaguare rendápe, ojeipuru va'ekue ñorairõme, oñemohechauka hag̃ua, sa'y rupive, mba'épa ojejuhu ambue rendápe.

Joaju

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.