Európa Joaju

Európa Joaju ha'e hína 27 tetã hekosãsóva joaty Európape oñemopyenda va'ekue upe Maastricht Jekupytyha rehe, 1992-1993 aja. Európa Joaju apekuépe hetãnguéra oñopytyvõ ha oñoñemu hasy'ỹ, ojejapo avei tekorã ohejáva umi Európa Joaty pegua ova ovaseháicha tetã ambuépe ko joatýpe. Oĩ 19 tetã umi 27 apytépe ipirapire heko peteĩva, oipuru hikuái euro ivirúicha. Európa Joaju oguerahase hetãnguéra jekopyty, tomba'apo hikuái oñondivepa ha toñopytyvõ.

Európa Joaju poyvi.
Európa Joaju apekue ra'anga.

Ko ñe'ẽngue Európa ou latinañe'ẽgui Europa, ha upe ou Gyresiañe'ẽgui Εὐρώπη, ñe'ẽngue εὐρύς (eurys) he'iséva "tuicha" ha ὤψ (ops) he'iséva "tova".[1]

Tetãnguéra

Ko tysýipe ojehecha Európa Joaju retãnguéra, upéicha avei umi omoñepyrũ 1957-pe ko joaty ha umi osẽ va'ekue atýgui.

Omoñepyrũ 1957-pe
Oike 1973-pe
Oike 1981-me
Osẽ 1985-pe
Oike 1986-meOike 1995-pe
Oike 2004-peOike 2007-pe
Oike 2013-pe

Osẽ 2020-pe

Mandu'apy

  1. "Where Does the Name Europe Come From? (in en)."
  2. "Croatia to become EU member 1 July 2013." Croatian Times. May 23, 2011. Nuoroda tikrinta November 17, 2011.

Joajuha

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.