Óga

Óga ha'e pe tenda oikohápe tekove kuéra terã yvypóra, terã avakuéra ipehẽnguenguéra ndive. Ko ñe'ẽngue reheve oñembohéra jepi avei mymba-tekoha, oikohápe tymbakuéra, taha'e sarigue, térã oikóva ñande pa'ũme. Yvypóra ojapo ambuéichagua óga oiko hag̃ua arapýpe: upéicha opa tetãme jahechakuaa óga oikoéva ojuehegui. Ikatu oikoe ojuehegui ta'angarehe, ojejapoháicha, terã umi mba'eypy ojeipurúva ipype, térã ituichakuérupi, terã hepykuérupi, terã moõpa oñemohenda (okáragua óga, távagua róga), térã máva g̃uarãpa: hoga'ỹva peg̃uarã, ipirapiretáva peg̃uarã, mboriahúvapeg̃uarã.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.