Ñe'ẽñemiguerojera

Ñe'ẽñemiguerojera niko ñe'ẽporandu oipurúva peteĩ ñe'ẽñemi, oñepyrũva "maravichu maravichúpe", ha oha'ãrõva ñembohovái katupyry.[1]

Maravichu, maravichu, mba'emotepa:

Oveve ha ndaha'éi guyra

Huguái ha ndaha'éi mymba.

Kuatiaveve.

Ta'anga ohechauka Edípo ha upe mymba ra'ãngajehe'áva, maravichu techapyrã Gyrésia mombe'ugua'úpe.

Ndojeikuaái araka'épa ojeporandu ñe'ẽñemiguerojera peteĩha, hákatu ojeikuaa ikatu ojejuhu jehaipy ymaite umi sánscrito-pe, Tupã ñe'ẽngue ryrúpe ha heta mombe'ugua'u ymápe. Ñe'ẽñemiguerojera ojeikuaavéva ha'e pe maravichu ojapo upe mymba ra'ãngajehe'áva, Gyrésia mombe'ugua'u pegua:

Maravichu, maravichu, mba'emotepa: pyharevekue opoñýva, asajekue oguata ipy mokõiva ha ka'arukue oguata ipy mbohapýva?

Mandu'apy

  1. https://dgaleanolivera.wordpress.com/maravichu-maravichu-mbaemotepa/
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.