The Godfather

'S e film domhainn, fada le Francis Ford Coppola a bhios a' suathadh air eòlas nan Eadailteach Amerigeanach tro shùilean an teaghlaich Chorleone, an teaghlach Mafia as motha ann an New York. Stèidhichte air an leabhar leis an aon ainm le Mario Puzo, (a dh'obair an comunn le Coppola ann a bhith a' dealbhadh an leabhair airson an sgailein airgid), thathar a radh gur e The Godfather a th' ann am fear de na fiolmaichean as fheàrr is as cudromaiche ann an eachdraidh Fhiolmaichean.

Tuairisgeul Teaghlaich

'S e an teaghlach a th' anns an sreath as cudromaiche a bhios a' ruith tron fhiolm, 's ann às an teaghlach a dh'èiricheas a h-uile rud.

The Godfather no Vito Corleone

Cluichte le Marlon Brando

Sonny no Santino Corleone

Cluichte le James Caan

Fredo no Federico Corleone

Cluichte le Iain Cazale

Connie no Constanza Corleone

Cluichte le Talia Shire

Michael Corleone

Cluichte le Al Pacino

Kay Adams

Cluichte le Diane Keaton

Tom Hagen

Cluichte le Robert Duvall

Sollozzo

Apollonia

Na còig teaghlaichean

Johnny Fontane

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.