Sreath nan actanach

Tha còig eileamaidean deug ann an sreath nan actanach, bho actinium do lawrencium.

Chan eil iad cho choltach ri chèile is rin sreath nan lantanach air sgàth 's gu bheil barrachd na trì eileagtronan deiseil do gach atam airson ceimigeachd ann an iomadh actanach, ach tha na h-atam-chuairtean 5f cudromach anns an ceimigeachd. Tha gach actanach rèidio-bheò. Cleachdar uranium agus plutonium ann am bomaichean niùclasach agus ann an stèiseanan-cumhachd niùclasach.

Lorgar actinium, torium, protactinium agus uranium anns an Talamh. 'S ann fuadain a tha na h-actanach eile.

Feartan atamach

Mar na lantanaich, tha na ataman nan actanach nas truime nas lugha air sgàth 's gu bheil a' cumhachd-thàlaidh on niùclas nas treasa.

Feartan ceimigeach

Tha na actanaich a' cruthachadh salainn aidheonach agus lorgar iad san talamh mar sin. Tha an aidheon 3+ cudromach airson na h-actanaich ach is urrainn do chuid den actanaich chruthachadh aidheonan eile.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.