Sligheadaireachd

'S e spòrs air a bhlàr a-muigh a th' ann an Sligheadaireachd far a dh'fheumas na farpaisich an slighe fhéin a lorg le clàr-dùthcha agus combaiste gu ruige sreath de dh'àitichean dearbhaidh, ann an ùine cho goirid agus is urrainn dhaibh.

Combaistean
Clàr-dùthcha airson sligheadaireachd

Bʼ ann ann an Albainn a bha Farpais Sligheadaireachd na Cruinne sna bliadhnaichean 1976 agus 1999 agus 2015.[1]

Iomraidhean

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.