Siorrachd Rois

'S e fear den Siorrachdan traidiseanta na h-Alba a tha ann an Siorrachd Rois.

Siorrachd Rois mar a bha e

Bailtean Beag

 • Achadh nan Allt, Achadh an Dùnaidh* Achadh Dhubhaird, An t-Achadh Garbh, Achd Ille Bhuidhe, Achadh an Dreaghainn, Achadh na Tràghad, Achadh nan Gearran, Achadh na h-Àirde, Achadh na Sìne, Achadh nan Seileach, Alcaig, Allt na h-Airbhe, Àmait na Tuath, Àth nan Ceann, An Annaid, Àrbol, Àird nan Easgann, Àird Cheatharnaich, Àird Chrònaidh, Àird Heisleag, Àird an Dreaghainn, Àird Mhèar, An Àird Mhòr, Àird Rois, Àird Ilidh, Arpa Phìlidh, Àirde Fàillidh, Attadal, Achadh an Dreaghainn, An t-Allt Beithe, Abhach, Achadh na h-Àirde, Alltan an t-Salainn, Alanais
 • Bad a' Chrò, Baile Dhubhthaich, Am Bog, Bada Call, Am Bad Luachrach, Am Bad Ràilleach, Baile an Todhair, Baile na Tràghad, Beul-àtha na Crà, Baile nam Pèiling, Baile Eòghainn, Baile Sheumais, Baile Màirì, Baile Mhuilinn Anndra, Am Blàr Dubh, Bun Lòchaidh, Baile Chailnidh
 • Cinn Dèis Bhig, A' Chomraich, An Cladach, Camas Teile, Camas Tearach, Càrnach, Cunndainn, Na Cùileagan, An Cùil Bhàicidh, Cùil Duibh, Cùl a' Chudainn, Caoldaraigh, Cinn Chàrdainn, Ceann Loch Iù, Cnoc Fearghalaigh, An Claon, Ceasag a Tuath, Creag Tarail Bhig, Cnoc na Gaoithe
 • Drochaid Sguideil, Deilgnidh
 • Eadardan
 • Fodhraitidh
 • Geàrrloch, Gairbh, An Goirtean
 • Inbhir Àiliginn, Inbhir Chòmhrainn, Inbhir Ghòrdain, Inbhir Pheofharain
 • Manachainn Rois, Meallan Theàrlaich, Meallan Ùdraigil
 • An Leathad, Leac Mailm, An Leitir, Loch Carrann, Loch Slinn, An Lòn Dubh, An Lòn Mòr
 • An Neag
 • Na h-Òbaidhnean, Ormasgaig
 • Port Mo Chalmaig, Am Poll Glas, Poll Iù, Portaigil, Port Mo Chalmaig, Radharaidh, An Rubha Dearg, An Rubha, Ros Mhaircnidh
 • Sgoraig, Sannda Mhòr, Sannda, Seannduaig, Sìldeag, Strath Carrann, Srath Chainneart, Srath Pheofhair, An t-Srathaidh
 • Na Tathagan, Na Trì Port Mara, Na Tathagan, An Todhar, Toirbheartan, Toghsgaig, Toll a' Mhadaidh
 • Uachdar Niad, Ulapul, Urrath

Cruinn-eòlas

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.