Riaghaltas na h-Alba

Tha Riaghaltas na h-Alba uallach airson cuisean ann an h-Alba ach cumhachdan glèidhte fo chùram Westminster.

Taigh Naomh Anndra ann an Dùn Èideann, prìomh-oifis Riaghaltas na h-Alba.

Chruthachadh e ann an 1999 agus tha e fo chùram Pàrlamaid na h-Alba. Tha am Prìomh Mhinistear na h-Alba a' stiùireadh an riaghaltais.

Chan eil roinnean aig Riaghaltas na h-Alba ach sia àrd-bhuidheannan-stiùiridh:[1]

  • Ionmhas, àrd-stiùiriche Alyson Stafford
  • Foghlam agus Ceartas, àrd-stiùiriche Paul Johnston
  • Eaconomachd, àrd-stìuiriche Liz Ditchburn
  • Slàinte agus Cùram Shòisealta, àrd-stiùiriche Paul Gray
  • Coimhearsnachdan, àrd-stiùiriche Sarah Davidson
  • Ro-innleachd agus Cùisean Taoibh A-Muigh, àrd-stiùiriche Ken Thompson

An Caibineat[2]

Dreuchd Ainm
Prìomh Mhinistear na h-Alba Nicola Sturgeon
Leas-phrìomh Mhinistear na h-Alba agus Rùnaire a' Chaibineit airson Foghlaim agus Sgilean Iain MacShuibhne
Rùnaire a' Chaibineit airson Ionmhais agus a' Bhun-reachd àite bàn
Rùnaire a' Chaibineit airson Ceartais Humza Yousaf
Rùnaire a' Chaibineit airson Slàinte agus Spòrs Jeane Freeman
Rùnaire a' Chaibineit airson Àrainneachd, Atharrachadh na Gnàth-shìde agus Ath-leasachadh Fearainn Ròsanna Choineagan
Rùnaire a' Chaibineit airson an Eaconamaidh Dùthchail Fergus Ewing
Rùnaire a' Chaibineit airson Gnìomhachas Riaghaltais agus Dàimhean Bun-reachdail Mìcheal Ruiseal
Rùnaire a' Chaibineit airson Coimhearsnachdan agus Riaghaltais Ionadail Aileen Chaimbeul
Rùnaire a' Chaibineit airson Cultair, Turasachd agus Cùisean Taoibh A-muigh Fiona Hyslop
Rùnaire a' Chaibineit airson Còmhdhalach, Bun-structair agus Comais-cheangail Mìcheil MacMhathain
Rùnaire a' Chaibineit airson Tèarainteachd Sòisealta agus nan Seann-daoine Shirley-Anne Somerville

Ministearan agus comhairlichean laghail[2]

Dreuchd Ainm
Ministear airson Gnothachais na Pàrlamaid agus Seann-ghaisgeach Graeme Dey
Ministear airson Lùtha, Comais-cheangail agus nan Eilean Paul Wheelhouse
Ministear airson Sàbhailteachd Coimhearsnachd Ash Denham
Ministear airson Cùraim-chloinne agus Daoine Òga Maree Todd
Ministear airson Foghlaim Adhartach, Foghlaim Àrd-ìre agus Saidheans Ridseard Lochhead
Ministear airson Riaghaltais Ionadail, Taigheadais agus Planaidh Kevin Stewart
Ministear airson Gnothachais, Obrach Cothromach agus Sgilean Jamie Hepburn
Ministear airson Slàinte a' Phobaill, Spòrs agus Sunnd Joe FitzPatrick
Ministear airson Slàinte Inntinn Clare Haughey
Ministear airson Eòrpa, Imriche agus Leasachaidh Eadar-nàiseanta Ben Macpherson
Ministear airson Seann-daoine agus Co-ionnannachdan Christina McKelvie
Ministear airson Malairt, In-ionmhais agus Ùr-ghnàthachais Ivan McKee
Ministear airson Ionmhais Poblach agus Eaconamaidh Didseatach Ceit Fhoirbeis
Minister airson Cùisean Dùthchail agus an Àrainneachd Nàdarra Mairi Gougeon
Morair Tagraidh na h-Alba James Wolffe
Àrd-neach-lagha a' Chrùin an Alba Alison di Rollo

Ceanglaichean a-mach

Iomraidhean

  1. Directorates (Beurla). Riaghaltas na h-Alba. Air a thogail 14mh dhen Iuchar 2016.
  2. Cabinet and Ministers (Beurla). Riaghaltas na h-Alba. Air a thogail 9mh dhen Ghearran 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.