Riaghaltas

Tha riaghaltas na dùthcha uallach airson cuisean anns an dùthaich.

Taigh Naomh Anndra ann an Dùn Èideann, prìomh-oifis Riaghaltas na h-Alba

Siostaman riaghaltais

Rannsaich Aristoteles siostaman riaghaltais ann an cathair-stàitean agus roinn e siostaman ann an sia:[1]

Riaghladairean Ceart Coirbte
Aon Monarcachd Aintighearnas
Beagan Iar-fhlaitheachd Olagarchachd
Iomadh Modh-riaghlaidh Deamocrasaidh

An-dràsta tha siostam measgte aig iomadh dùthaich, mar eisimpleir 's e monarcachd bun-reachdail a tha ann an Alba agus deamocrasaidh riochdachail a tha anns a' Ghearmailt.

Iomraidhean

  1. SEP: Aristotle's Political Theory

Faic cuideachd

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.