Na Klondykers

Ùr-sgeul le Iain F. MacLeòid, air a fhoillseachadh ann an 2005. Stèidhichte ann an Ulupul re na 1980'n, nuair a bha iasgaireachd nan rionnagan na gnìomhachas mòr eadar-nàiseanta. Eadar na "Klondykers" fèin (na luingean "factaraidh" a bhiodh a' cutadh agus a' reòthadh neo a' sailleadh nan eisg), agus na bàtaichean-iasgaich, bhiodh suas ri còig mille daoine aig acair ann an Loch Bhraoin neo na h-uisgeachan mara mun chuairt.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.