Inneal

'S e inneal uidheam (beart) sam bith, a dheanas obair nas fhasa ri co-lionadh, le meudachadh neo le atharrachadh rian-gnathaich den fhorsa-iomain.

Na Sia Bun Innil

Is e a tha anns na sia bun-innil an àlach de innealan bunaiteach ri gach inneal iom-fhillte. Mar a thachair, chan eil ach sia bun-innil.

Is iad:

  • An Luamhan,
  • An Claon Bhòrd,
  • An Roth (A'chuibhle),
  • An Ulag,
  • An Geinne,
  • Am Bidhis.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.