Gintinneachd

'S e a th' ann an gintinneachd ach rannsachadh lusan, ainmhidhean, agus mac-an-duine fhèin, le bhith a' coimhead ri mar a tha feart a' tighinn thuca bho na sinnsearan aca agus ciamar a bhios iad ag atharrachadh tro na linntean agus ann an diofar coimhearsnachdan.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.