Fleisdear

Tha leistear neo fleisdear na fhear a dhèanamh shaighead. Is ann à freumh seo a tha an sloinneadh “Fletcher” (Mac a’ Fhleisdeir). Mar as àbhaist 's ann dhan chlas-obrach a bhuinneas a' mhòr-chuid dhe na fleisdearean, leis gur e ciùird a th' annta. A dh'aindeoin sin, a cuid dhaibh ann a bhuinneas dhan a' bhùirdeasachd, ma bhios companaidh aca.[1]

Iomraidhean

  1. Dudley, J. 2008. "The Best Fletching for Your Arrows". Africa's Bowhunter & Archer. 9, no. 3: 30–31. Abstract: Suggests four fletching type options for your arrows. Explains the fletching test.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.