Feallsanachd

‘S e sgrùdadh cheistean bhunasaich a th’ ann am feallsanachd agus tha i a’ cur ceistean mu bheò-bhith, eòlas, luachmhorachd, reusan, inntinn agus cànan. Canar feallsanaiche ri neach a nì feallsanachd.

Feallsanaich Greugach

Feallsanaich Albannach

Feallsanaichean Eile

Feallsanaich bhon taobh an ear

 • Gautama Buddha --
 • Confucius --
 • Lao Zi --
 • Rhazes --
 • Mencius --
 • Zhuang Zi --
 • Xun Zi --
 • Nagarjuna --
 • Bodhidharma --
 • Shankara --
 • Dogen --
 • Zhu Xi --
 • Feng Youlan --
 • Sarvepalli Radhakrishnan

Sgoiltean

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.