Eag-eòlas

Is e eag-eòlas (Beurla: ecology) an saidheans a rannsachas na h-eadar-oibrichean eadar rudan beòthail agus am farsaingeachd. Tha am facal cruthaichte a-mach à οἶκος, facal Greugais airson "taigh", agus am facal Gàidhlig "eòlas". Chan ionnan eaco-eòlas leis an àrainneachd, neo idir le àrainneachdas.

Eugenius Warming (1841-1924) a chur an Eigeòlas air bonn

Buidhnean Eigeòlais

  • Cairdean an t-Saoghail
  • Sìth Uaine

Iomairtean Eigeòlach

  • Hanna Mhòr
  • Joy Bheag
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.