Duais Nobel

Is e duaisean airson saidheans agus sith a tha anns na duaisean Nobel. Thug Alfred Nobel, saothraiche nan buill-arm à Nirribhidh, airgead ann a thiomnaidh airson na duaisean a stèidheachadh, seachas duais ann an eacaonomachd, dè chuir am Banca na Suain air bonn.

Alfred Nobel (1833-1896), a chuir an Duais Nobel air bonn

Liosta nan duaisean

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.