Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu

Chaidh Comunn Oiseanach Oilthigh Ghlaschu a stèidheachadh ann an 1831 agus is e an dara comann as sine air a' champus. Bhon a bhith na chomann deasbaid Gàidhlig, tha e air leudachadh gu bhith na bhuidheann a tha a' brosnachadh ùidh ann an Gàidhlig agus cultar nan Ceilteach fad is farsaing ach gu h-àraidh a-measg nan oileanach aig Oilthigh Ghlaschu.

Suaicheantas a' Chomuinn

Amasan

  • Gus cànan nan Gàidheal a bhrosnachadh air agus taobh a-muigh a champus.
  • Gus deasbad air cuspairean ùidheal a chur air bhonn am measg buill a' chomainn.
  • Gus ballrachd a' chomainn a tharraing còmhla tro ghnìomhan sòisealta.
  • Gus ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh.

Ceanglaichean a-mach

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.