Caledonian Mac a' Bhriuthainn

'S e companaidh aiseig a tha ann an Caledonian Mac a' Bhriuthainn. Tha i a' ruith nan aiseagan air an Linne Chluaidh agus eadar na h-Eileanan Siar. Tha a' chompanaidh fo smachd Riaghaltas na h-Alba agus a' dol gu 22 eileanan ann an Alba.

Ceann a' chidhe ann an Guireag, far a bheil prìomh oifis Caledonian Mac a' Bhriuthainn

Eachdraidh

B' e David Hutcheson & Co. an t-ainm a bha oirre, nuair a thòisich a' chompanaidh anns a' bhliadhna 1851. "Sin an duine, Daibhidh Mac Ùisdein, d'an robh carragh-chuimhne air a chur suas air ceann Chearara, far am fai thu i cho soilleir ri Dun-olla fhèin, a' dol a steach do'n Oban no 'ga fhàgail."[1] Bha an companaidh ag obair ann an Linne Chluaidh. Nuair a chuir an luchd-stèidheachaidh an dreuchd dhiubh ann an 1871, bha David MacBrayne na neach-seilbhe a-mhàin gu 1921.

Bhon bhliadhna 1990 tha a' chompanaidh fo smachd Riaghaltas na h-Alba agus Rùnaire Stàit na h-Alba. Bha Banca Rìoghail na h-Alba agus CalMac air dìoladh le chèile còmhla ri seirbheisean aiseag nan Eileanan Tuathach, Northlink Orkney and Shetland Ferries.

Cabhlach

Tha ochd bàtaichean air fhichead anns a' chabhlach.

 • MV Earra-Ghàidheal (MV Argyll)
 • MV Loch Siora (MV Loch Shira)
 • MV Eilean Bhòid (MV Bute)
 • MV Coir' Uisg (MV Coruisk)
 • MV Lochportain (MV Loch Portain)
 • MV Innse Gall (MV Hebrides)
 • MV Loch Nibheis (MV Lochnevis)
 • MV Fear-cinnidh (MV Clansman)
 • MV Loch Àlainn
 • MV Loch Bhrusta
 • MV Eilean Leòdhais (MV Isle of Lewis)
 • MV Eileanan Chaledonia (MV Caledonian Isles)
 • MV Loch an Tairbeirt (MV Loch Tarbert)
 • MV Loch Buidhe (MV Loch Buie)
 • MV Loch Fìne (MV Loch Fyne)
 • MV Loch Dunbheagan (MV Loch Dunvegan)
 • MV Rìgh nan Eilean (MV Lord of the Isles)
 • MV An t-Eilean Muileach (MV Isle of Mull)
 • MV Loch Raonasa (MV Loch Ranza)
 • MV Loch Raodain (MV Loch Riddon)
 • MV An Linne Dhubh (MV Loch Linnhe)
 • MV Loch Sroigheann (MV loch Striven)
 • MV Eileanan Innse Gall (MV Hebridean Isles)
 • MV Eilean Arainn (MV Isle of Arran)
 • MV Satharn (MV Saturn)
 • MV Eilean Chumraigh (MV Isle of Cumbrae)
 • MV Eilean Ratharsair (MV Raasay)
 • MV Eilean Eige (MV Eigg)
 • MV Iùno (MV Juno)
 • MV Iùpatair (MV Jupiter)

Chaidh bàta ùr, Catrìona, a chur air bog air 2015-12-11.

Rathaidean

Linne Chluaidh

Na h-Eileanan a-staigh

Muile

Na h-Eileanan Siar

Iomraidhean

 1. Murchison, Thomas M., The Prose Writings of Donald Lamond, 1874-1958, Edinburgh: The Scottish Gaelic Texts Society, 1988, p.59

Ceanglaichean a-mach

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.