Breitheamh

'S e cuideigin a bheir breith ann an cùirt-lagha a tha ann am breitheamh. Tha Lagh na h-Alba agus breitheamhan gu math eadar-dhealaichte bhon Lagh ann an Sasainn.

Sir Lyman Poore Duff, a bha na bhreitheamh anns an Supreme Court na Canada

Breitheamh Ainmeil

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.