Bogha is saighead

Tha bogha is saighead na sheòrsa bhall-airm. Tha teud neo sreang a’ cur air bogha, agus tha saighead a’ cur air an sreang, a tha ga iomain.

Nas fhadalaiche, thàinig innealan-ciùil aig a bheil teud às, mar cruit, clàrsach, fìdheall ⁊c.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.