Bliadhna

'S e bliadhna a tha ann an tìde a chaitheas an Talamh ann a bhith a’ dol timcheall air a’ ghrèin. Tha dà mhìos deug ann, agus 365 làithean ann (366 aig bliadhna leum).

Ged a tha linn a’ ciallachadh ùine mhòr san fharsaingeachd, bidh ciall nas caoile ann – 100 bliadhnaichean, m.e. 's e am 20mh linn a tha eadar 1901 is 2001 ('s e na 1900s a tha eadar 1900 agus 1999 – canar cuid “20mh linn” ris).

Am Faoilleach | An Gearran | Am Màrt | An Giblean | An Cèitean/A' Mhàigh | An t-Ògmhios | An t-Iuchar | An Lùnastal | An t-Sultain | An Dàmhair | An t-Samhain | An Dùbhlachd
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.