Beul-aithris

Tha beul-aithris a’ ciallachadh nan sgeulachdan, òrain, fiosrachaidh, creideamhan air an cur bho ghinealach gu ginealach gun a bhith gan sgrìobhadh.

Filip Višnjić, (1767-1834) Seanachair Sèirbeach dall

Litreachas

Ged a tha daoine a’ cur sìos air beul-aithris an diugh, s' ann bhuaithe a thàinig corp mòr de sheann litreachas ainmeil agus cudthromach.

Eachdraidh

Bidh cuid de dh'eachdraidh a’ tighinn tro bheul-aithris, ach cha bhi a’ mhòrchuid de na fir-eachdraidh ga chreidsinn ma thàinig e thugainn san dòigh seo. Cuirear an t-ainm seanachas air seòrsa eachdraidh seo.

Faic cuideachd

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.