Beinn-theine

'S e beinn a ni spreadhadh a tha ann am Beinn-theine (Beurla: Volcano; "bholcano"). Tha iad cunnartach, agus is urrainn dhaibh a bhith air tir, fo mhuir, neo eadhon planaidean eile.

Mount St Helens
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.