Bauhaus

Is e sgoil ailtireachd agus ealain Ghearmailteach a tha ann am Bauhaus, stèidhichte air a' bhun-bheachd:

"Is e beart a tha ann an taigh, beart ann am bi daoine beò."
Am Bauhaus Dessau
àirneis Bauhaus

Is e inneal iom-fhillte a tha ann am "beart", agus is e bun-phrionnsabal aig innleadaireachd gum bu chòir do chruth a bhith bonntaichte air feumalachd. Nochd an sgoil "Bauhaus" rè nan 1930an, agus dh'adhbhraich e taighean air chruth caran ceàrnach, gun mòran sgeadachaidh, a-muigh no a-staigh.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.