Bìoball

'S e leabhar sgriobtair a tha ann am Bìoball (bhon Ghreugais Koine τὰ βιβλία, ta biblia, "na leabhraichean"). Cleachdar e leis na Iùdhaich (Tanach/Seann-Tiomnadh) agus Crìosdaidhean (Seann-Tiomnadh, Tiomnadh Nuadh agus uaireannan an Apocruiphia). Dh'eadar-theangaich Naomh Jerome am Bìoball gu Laideann.

Bìoball Gutenberg

B’ e am Bìoball a’ chiad leabhar a chuireadh ann an clò san Roinn Eòrpa. Chan eil ach glè bheag de chànain a tha fhathast gun eadar-theangachadh, agus is e am Bìoball an leabhar as trice a leughas daoine. Chaidh am Bìoball eadar-theangachadh gu Gàidhlig eadar 1767 agus 1807.

Ceanglaichean a-mach

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.