AC

Giorrachadh de “As dèidh Chrìost” (AD – “Anno Domini”), air a chleachdadh le bliadhna air a cunntadh bho cheann-bliadhna Ìosa. Aontachaidh fir-eachdraidh a-nis, nan robh Ìosa na dhuine eachdraidheil, is cinnteach nach robh an latha-breith ann an 1 AC, ach eadar 5 RC agus 5 AC. Cha robh 0 AC/RC ann.

Cha toil le cuid siostam ainmeachaidh seo, ged a tha e bunaichte air beatha Chrìost, 's fheàrr leotha “BCE” (Before Common Era - Roimh Linn Cumanta) agus CE “(Common Era - Linn Cumanta). Chan eil iad soilleir dè an ciall a tha aig am facal “cumanta” an seo, neo carson a tha iad a’ cleachdadh siostam Crìosdaidh fhathast..

Tha AC a’ ciallachadh “alternating current” (dealanach) cuideachd, mar ann an AC/DC.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.