16mh Linn

Anns an 16mh cheud "na 1500an" bha Alba a' tomhais bliadhnaichean aimsirean agus miosan a rèir mìosachan Iuilian. Anns a' mhìosachan seo, cha do dh'atharraich àireamh na bliadhna Oidhche Challainn ach air 21mh a' Mhàirt. Mar sin, ruith am 16mh linn, bho 22 a' Mhairt 1501 gu 21 a' Mhairt 1600. Bha na 1500an eadar 1 am Faoilleach 1500 is 31 an Dùbhlachd 1599.

Thòisich an t-Ath-leasachadh sa linn seo.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.