Àireamh-shluaigh

Anns an eòlas-comainn cleachdar Àireamh-shluaigh airson a radh cia mheud duine a tha a’ fuireach ann an dùthaich, baile, ceàrn neo àite-eigin sònraichte.


Mapa dùthchannan an t-Saoghail a-rèir àireamh-shluaigh
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.