Gagauz Yeri
Gagauz Yerin bayraa Gagauz Yerin gerbi
Milli Deviz Yaşasın Gagauziya!
Milli Gimna Tarafım
Geografik koordinatları 46° 18′ 00″ N, 28° 39′ 00″ E
Adı Gagauz Yeri
Baş kasaba Komrat
Ofiţial dil Gagauz dili, Romın dili, Rus dili
Halk Gagauzlar
Kasabalar Komrat, Çadır, Valkaneş, Kongaz.
Devlet kurumu
Başkan Evghenia Guțul
Primyer ministru Anna Harlamenko
Kurucu
Parlament başkanı
Kanon daava başkanı
Baamsızlık
Toprak 1848 km²
Su 6.6 км2
İnsannar 157.200
İnsannar sıklıı
Para Lei
BİMG
Hepsi
Kişi başına
Vakıt EET (UTC+2)
Telefon kodu +373
Internet Domeni

Gagauz Yeri (Romınca: Găgăuzia), veya Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauziyagagauzların sık (kompakt) formada yaşadıkları geografik bölge.

Üülen Bessarabiyada yerleşer hem Bucak topraan büük bir kısmını içersinä alêr. XVIII-XIX asirlerda gagauz halkının büük payı toplu olarak, Balkannardan geläräk, Rusiya İmperiyasının Osmannı İmperiyasınnan kazandıı Bucak topraana saabilendi hem bölä peydalandı Gagauz Yeri.

Gagauz Yerinin eski insannarı - übür Türk halkı nogaylar zamanında göçtülär Dobruca hem başka regionnara.1918-ci yılda Gagauz Yeri bütün Bucak hem Bessarabiyalan birleştirildi Büük Romıniya Padişaalıına.

1940 yılında Sovet Soţialist Respublikaları Birlii verdi bir ultimatum Romıniyaya, ani geeri istedi Prut hem Nistru arasındaki toprakları, o sıradan Gagauz Yerini.

Ama 1941 yılında Romıniya enidän armatasını gönderdi Bessarabiyaya hem Bucaa. 1944-cü yılda Romıniya kaybettiynän cengi Germaniya blokunnan barabar, Gagauz Yeri hem bütün Bessarabiya girdi Sovet Soţialist Respublikaları Birlii kuvetinä.

İkinci Dünnä Cengindän sora Sovet Soţialist Respublikları Birliin Moldaviya SSR (büün büük payı Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauz Yeri) hem Ukraina Sovet Soţialist Respublikları Birliinin Odessa bölgesinin arasında paylaşıldı (Bolgrad,Reni h.b. dolaylar).

1991 yılında Moldaviya hem Ukrainanın Odesa bölgesi arasında administrativ sınırlar dönüştü devletler arası granițaya. Bölä, istoriyalı Gagauz Yeri büün pay alêr iki suveren devlet - Republika Moldova hem Ukraina topraklarını.

Gagauziya yada Gagauz Yeri Respublika Moldovanın- üülen-günbatısında avtonom bölge, angısında yaşêêr Türk Halkları ndan gagauz halkı.

Tarih

Dekabrin 1990-cı yilinda Gagauz Halkı ahıntısini yarattı rayonnarda (mallar ucun ahor)Komrat dolayı, Çadır dolayı hem Valkaneş dolayı SSR Moldaviyanın gendibaşına Gagauz Respublikası.

Gagauz Yeri

1991-ci yılın ilkyazında iki gagauz Konstantin Tauşancı hem Leonid Dobrov gagauzların avtonomiyasınnan ilgili olarak ortaya hiç beklenmeyän bir Proekt koydular – “Moldova içindä Gagauz Yeri - Gagauziya avtonom-teritorial kuruluşun proektı”.

Üçbuçuk yıldan sora, 1994-cü yıl dekabri ayında, Moldova Agrar Partiyası kontrolu altındakı Kişinöv parlamenti tanıdı gagauzların territorial avtonomiyasını. 1994-cü yılın Dekabri ayın 23-dä Moldova Parlamenti kabletti “Gagauziya (Gagauz Eri) özel hak statusu için” Kanonu. Bu kanona görä kuruldu Gagauziya hem tanındı gagauzların avtonomiya hakları. 1995 yılında oldu bir referendum eni avtonom regionun sınırların bellietmää deyni.

Geografiya

Avtonom bölümlüün topraa 1.830 km²-dir. Region bölüner 3 administrativ dolaya: Komrat dolayı, Çadır dolayı hem Valkaneş dolayı.

Demografiya

2004-cü yıl insan sayısına görä, regionda yaşêêr 155.587 insan (gagauzlar 82,6%, romın/moldovannar 4,6%, ukrainnar 3,0%, ruslar 3,7%, bulgarlar 5,1%, başka milletlär 1%). Bölgenin administrativ merkezi - Komrat kasabası (25 bin insan). Ofiţial diller - gagauzça, moldovanca (romınca) hem rusça.

Halk100%
Gagauzlar:82,6%
Moldovannar:4,6%
Bulgarlar:5,1%
Ruslar:3,7%
Ukrainnär:3,0%
Başka insannar:1%

Ekonomika

Gagauziya ekonomikasın temelindä durêr çiftçilik (agrikultura), şarapçılık hem hayvancılık.

Politika

Halk Topluşu - Avtonom Territorial Bölümü Gagauz Yerin kanonverici (legislativ) organı. Halk Topluşuna girer 35 deputat, angıları seçiler 4 yıl için.

Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauz Yerin ürütmäk organı Bakannık Komiteti (rusça übür adılan İspolkom).

2007-ci yılın Büük ayın 12-dä GHT (Gagauziya Halk Topluşu) toplantısında Gagauziya Başkanı Mihail Makaroviç Formuzal teklif etti Gagauziyanın Bakannık Komiteti (İspolkomu) azaların kandidaturalarını. GHT onnarı kabletti oy birliinnän.

Erleşmäk erleri

Gagauziyada bulunêr 32 erleşmäk eri: 1 muniţipiu (Komrat), 2 kasaba (Çadır hem Valkaneş), hem 29 küü, angısından 1 küü bulunêr Komratın yurisdikţiyası altında.

Komuşuları

Kommunalar

Hiperköprülär

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.