Stasjonêre stoommasine

In stoommasine is in soart fan motor dy't de enerzjy fan hjitte, ûnder druk steande stoom foar in part omset yn meganyske arbeid. Oer it algemien bart dat troch stoom útsette te litten yn in silinder. De sûger dy't yn de silinder sit sil troch de útsettende stoom fuortdrukt wurde. Troch in kruk-driuwstangmechanisme wurdt de ekspânsje-enerzjy op in driuwtsjil oerbrocht. De stoommasine waard yn 1764 útfûn troch de Ingelsman James Watt.

Galery

Sjoch ek

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.