De sintimeter (symboal cm, Fryske ôfkoarting sm) is in lingte-ienheid, gelyk oan 0,01 meter. De namme is gearstald út de SI-ienheid foar langte, "meter", en it SI-foarheaksel sinti. Ynternasjonaal is dat lykwols centi en is de ôfkoarting cm. In sintimeter is 0,01 meter of 10 milimeter. In sintimeter is ek 0,1 desimeter.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.