Wrâldkaart mei it plak fan Noard-Amearika.

Noard-Amearika is in wrâlddiel. Ta Noard-Amearika wurdt it gebiet rekkene tusken:

De Kariben, de eilannen en it gebiet fan de Karibyske See oan de súdkant fan de Noardamerikaanske lânmassa, wurde ek ta Noard-Amearika rekkene.

Binnen Noard-Amearika wurdt wol ûnderskie makke tusken Noardlik Amearika yn it noarden en Midden-Amearika, dat dan sels wer opdield wurdt yn Sintraal-Amearika, de lannen besuden de lâningte fan Meksiko en de Kariben.


Satellytfoto fan Noard-Amearika

Lannen

Noardlik Amearika

Yn dit part fan it wrâlddiel lizze 3 lannen:

Fierders is der ien eilân mei beheinde selsstannigens:

Sintraal Amearika

Op it fêstelân fan Midden-Amearika lizze 7 lannen:

De Kariben

Under de Karibyske eilannen falle 13 lannen:

Fierders binne der noch tolve eilannen en eilannegroepen dy't by in lân bûten de Kariben hearre:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.