In nasjonale feestdei is in feestdei, troch in lân ynsteld foar it fieren fan it lân sels.

Meast is in nasjonale feestdei de jierdei fan de berte fan it lân: de jierdei fan de dei fan ûnôfhinklikens, fan it tekenjen fan syn grûnwet, of fan in oar wichtich barren. Ek de hjeldei fan de patroan fan it lân, en de kroaning of de, offisjele, jierdei fan de monarch wurde al fierd as nasjonale feestdei.

It fieren fan de nasjonale feestdei ferskilt tusken lannen. Yn guon lannen wurdt de klam lein op de ienheid fan it lân, mei grutte optochten of útfierings. Yn oare lannen it is krekt de famyljerûnte dêr't de klam op lein wurdt.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.