Nuurđfriisk

Nuurđfriisk („Nordfriisk“) es jen fan di friisk Spraaken. Hat uur snaket fan ombi 10.000 Mensken ön di Krais Nuurdfriislön. Deling jeft et jit tiin Dialekte fan Nuurdfriisk. Dit sen jens muar wesen, sa ombi 13 bit 15 forskeligi. Hat es wes, dat jen diarfan, dit Süđergoesharder, al duar blefen es. Dat Holmer Freesch uur jit fan "en Hunfol" Mensken snakit.

Söl'ring


Nordfriisk spreekwiisen

Dåt Nordfriisk as döör e Europäisch Charta for regionaal- unti manerhäidespräke as manerhaidespräke önj Tjüschlönj gödjkånd.

Spreekwiisen

Di Dialekti (Spreekwiisen), wat deling jit bikeent sen, jit:

Noomen

Bi di Noomen ken em se, dat ark Spreekwiis en ain Naam heer, wat ek langsen "-friisk" jit. Di Ailöns-Spreekwiisen neem jamsalev gaar ek Friisk. "Friisk" es en nii Uurt, wat em fuar ali töhop brükt.

Hok Uurter ön forskeligi Spreekwiisen

Söl'ring Faaðer Mooter Sester Bröðer Nuurđfriisk
Fering aatj mam saster bruler Nuurdfresk
Öömrang bruder
Halunder Foor Mem Söster Bruur Noorfriisk
Halagfresk baabe mäm soster bröör Nordfreesk
Wiidinghiirder tääte määm söster broor Nordfreesk
Karhiirder mäm brauder Nordfräisch
Bökinghiirder taatje mam brouder Nordfrasch
Nuurdergooshiirder fååje mäm soster brår Nordfräisch
Madelgooshiirder ate söster broor Nordfreesch
Süüdergooshiirder fåår, fååðer brööðer
Tjüsch, Dütsk Vater Mutter Schwester Bruder Nordfriesisch

Forskelen

Di Forskelen twesk di Müraarten fan't Nuurđfriisk weeget uk en Aurseeting fan't "Üüs Faađer"

Di Tabel förter öner weeget, hur forskelig di Spreekwiisen sen.

Mooringmäketrüsgååsmetwörtflååge
Feringkleebepodjaaspe, jibekwärtböi
Söl'ringtaatjigre Por, Öörtporgapikwertbüü
Halunderpaike¹djaapedechkeäk
SeelterskoapjePuddejapjeDäächteBöie
Tjüsch, DütskküssenKrötegähnenDocht

¹ Üp dit stiinern Ailön jeft't noch niin Öörtporen.

Mooringlååmårlingjooseai
Feringskinejimaarenfulreei
Söl'ringskiinjümiarenrökek
Halunderskindjimoornfuttereni
SeelterskSchäinmäärlichfodderjenit
Tjüsch, DütskScheuneheute Morgenfütternnicht

Luki uk jir

... of ön't Nat

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.