Virallinen lehti

Virallinen lehti (ruots. Officiella tidningen) on suomalainen lakisääteisiä ja muita virallisia ilmoituksia ja kuulutuksia sekä valtiollisia asioita sisältävä lehti. Nykyisin sitä julkaisee Edita Publishing Oy. Lehti ilmestyy tiistaisin ja perjantaisin. Lehden päätoimittaja on Jari Linhala.

Virallinen lehti
ruots. Officiella tidningen

Virallisen lehden kansi vuodelta 2014.
ISSN ISSN 2242-881X
Perustettu
Lakkautettu 2018 (painettu)
Päätoimittaja Jari Linhala
Ilmestymistiheys tiistaisin ja perjantaisin
Kieli suomi ja ruotsi
Aiheesta muualla
Kotisivu

Virallinen lehti perustettiin vuonna 1820 alkujaan nimellä Finlands allmänna tidning ja se on Suomen vanhin edelleen ilmestyvä lehti. Sen ensimmäinen numero ilmestyi 3. tammikuuta 1820.[1] Virallisten ilmoitusten ja kuulutusten lisäksi siinä julkaistiin alkujaan myös sekä koti- että ulkomaisia uutisia.[1] Ajan tavan mukaan se julkaisi jatkokertomuksena myös novelleja ja muuta kaunokirjallisuutta.lähde? Lehti oli levikiltään usean vuosikymmenen ajan ylivoimaisesti Suomen suurin.[1]

Vuonna 1856 keisari Aleksanteri II päätti, että valtion oli ryhdyttävä julkaisemaan myös suomenkielistä virallista lehteä. Saman vuoden marraskuussa ilmestyikin Suomen Julkisia Sanomia -lehden näytenumero. Alkujaan sen tuli sisältää tietoa hallituksen toimista ja maan hallinnosta sekä artikkeleja uskonnollisista ja moraalisista kysymyksistä ja maataloudesta. Vuonna 1866 sen nimeksi tuli Suomalainen Wirallinen lehti.[1]

Molemmat viralliset lehdet lakkasivat kuitenkin jo 1800-luvun lopulla julkaisemasta laajempaa mielenkiintoa herättäneitä kirjoituksia, ja niiden sisällöksi jäivät lähes yksinomaan viralliset kuulutukset, jotka lain tai asetuksen mukaan oli niissä julkaistava.[1]

Vuonna 1899 perustettiin Suomeen myös venäjänkielinen virallinen lehti, Finljandskaja gazeta, joka ilmestyi Suomen itsenäistymiseen saakka.[1]

Vuonna 1931 säädettiin nykyinen laki virallisesta lehdestä. Silloin suomen- ja ruotsinkielinen lehti yhdistettiin ja lehti sai nykyisen nimensä Virallinen lehti – Officiella tidningen.[1] Lain mukaan "lehdessä julkaistaan muun muassa ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut asiakirjat, jotka, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, on tiedotettava virallisessa lehdessä tai virallisissa lehdissä". Siitä lähtien lehden sisältö on pysynyt jokseenkin samana. Muutamia kuulutusryhmiä on tosin poistettu ja toisia lisätty. Sitä paitsi lehteen on lisätty Hyvää virkakieltä -palsta sekä vuodesta 1974 lähtien julkaistu Valtioneuvoston viikko.[1]

Virallisen lehden painettu versio lakkasi ilmestymästä 31.12.2018, ja vuoden 2019 alusta lehteä on julkaistu vain sähköisesti.[2]

Katso myös

Lähteet

  1. Historia Virallinen lehti. Viitattu 28.12.2012.
  2. Paperilehti » Virallinen Lehti www.virallinenlehti.fi. Viitattu 9.4.2019.

    Aiheesta muualla

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.