Valtiovarainministeri

Valtiovarainministeri on valtion hallituksen jäsen, joka muun muassa vastaa valtion tulo- ja menoarviosta eli budjetista. Näin ollen kaikkien muiden ministeriöiden varoja vaativat hankkeet käsitellään myös valtiovarainministeriössä, minkä vuoksi valtiovarainministerin tehtävä on yksi merkittävimmistä hallituksen jäsenyyksistä.

Katso myös

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.