Unionisopimus

Unionisopimus oli vuonna 1706 neuvoteltu ja seuraavana vuonna Union Act -lain muodossa hyväksytty Englannin ja Skotlannin kuningaskuntien parlamenttien välinen sopimus. Sopimus pani täytäntöön valtioiden neuvotteleman yhdistymisen. Sopimuksella oli kaksi osaa:

  • uuden valtion, Ison-Britannian kuningaskunnan, perustaminen. Englannilla ja Skotlannilla oli vuodesta 1603 ollut yhteinen hallitsija, mutta parlamentit olivat toimineet itsenäisinä. Wales tuli myös osaksi tätä uutta valtiota, sillä se oli liittynyt Englannin kuningaskuntaan 1535–1542.
  • kummankin parlamenttien hajottaminen ja uuden Ison-Britannian parlamentin perustaminen. Uusi parlamentti perustettiin sopimuksen mukaisesti Englannin parlamentin paikalle Lontooseen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.