Tieteentekijöiden liitto


Tieteentekijöiden liitto on tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa työskentelevien ammattijärjestö.[3]

Tieteentekijöiden liitto ry[1]
Perustettu 1967[1]
Toimiala ammattiyhdistys[1]
Kotipaikka Helsinki[1]
Puheenjohtaja Tero Karjalainen(2023–2024)[2]
Jäsenlehti Acatiimi, acatiimi.fi
Aiheesta muualla
www.tieteentekijat.fi

Historia

Korkeakoulujen Assistenttiliitto (1967–1977)

Keväällä 1967 korkeakouluissa työskentelevät assistentit eri puolella Suomea uhkasivat joukkoirtisanoutuvansa, elleivät saa tuntuvaa palkankorotusta.[4] Korkeakoulujen Assistenttiliitto perustettiin saman vuoden lokakuussa.[5] Liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli Ilmo Rinkinen.[6] Vuonna 1968 assistenteille luvattiin kahden palkkaluokan korotusta, mutta korotus jäi kuitenkin vain yhteen palkkaluokkaan.[7] Vuonna 1969 puheenjohtajana aloitti Pauli Sysiö.[6]

1970-luku liitto keskittyi parantamaan jäsentensä oikeusturvaa ja assistenttiohjesäännön luomista.[7] Luottamusmiesjärjestelmää alettiin muodostaa yliopistoille vuonna 1971.[7] Vuonna 1974 liitolla ehti olla kolme puheenjohtajaa: Kaj Lindström, Pekka Hyyppä ja Jaakko Elenius. Seuraavana vuonna puheenjohtajana toimi Vesa Majamaa.[6] Jukka Yliniemestä tuli liiton puheenjohtaja vuonna 1976.[8]

Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto (1978–1996)

Vuonna 1978 liitto muutti nimekseen Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto (KATL).[9] Vuonna 1983 puheenjohtajana aloitti Harri Palmén.[6]

Liitto liittyi keskusjärjestö Akavaan vuonna 1986.[10] Leila Risteli toimi liiton puheenjohtajana vuosina 1987–1989.[8]

Suomen 1990-luvun alun lamassa liitto halusi turvata jäsentensä työllisyyttä, jota valtion säästösuunnitelman uhkasivat.[7] Huhtikuussa 1990 KATL jakoi ensimmäistä kertaa Tiedon portti -palkinnon.[11] Jussi Nuorteva toimi liiton puheenjohtajana vuonna 1990[6], hänen seuraajansa Kari Kuoppala oli puheenjohtajana vuosina 1991–1993. Kuoppalan seuraajana aloitti Kari Pitkänen.[8]

Tieteentekijöiden liitto (1997–)

Vuonna 1997 liiton nimi muuttui Tieteentekijöiden liitoksi.[8] Nimi lyhennetään usein Tieteentekijöiksi. Björn Fant toimi liiton puheenjohtajana vuosina 1999–2002.[8]

Fantin seuraaja Antero Puhakka toimi puheenjohtajana vuodet 2003–2006.[6] Vuonna 2007 liitto oli huolissaan korkeakoulujen määräaikaisten henkilöstön asemasta vuonna 2010 tapahtuvan yliopistouudistuksen jälkeen. Liitolla oli noin 7000 jäsentä, joista määräaikaisia oli 70 prosenttia.[4] Ragna Rönnholm aloitti puheenjohtajana.[8] Rönnholmin seuraaja Tapani Kaakkuriniemi toimi puheenjohtajana vuodet 2011–2014.[6]

Vuosina 2015–2018 liiton hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Koikkalainen.[6]

Vuonna 2018 puheenjohtajaksi valittiin Maija S. Peltola. Hän kertoi liiton tavoittelevan muun muassa kirjausta hallitusohjelmaan, jolla apurahalla ennen MYEL-vakuutusjärjestelmän voimaantuloa saaneille turvattaisiin taiteilijaeläkettä vastaava tutkijaeläke.[12]

Helmikuussa 2020 liitto kertoi olevansa huolissaan tutkijoiden ja muiden tieteentekijöiden häirinnästä ja maalittamisesta.[13] Tieteentekijöiden liitto osallistui puheenjohtajansa Maija S. Peltolan kautta selvittäjäryhmään, jossa arvioitiin yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa. Selvityksen taustalla oli Tampereen uuden säätiöyliopiston syntyyn liittyvät seikat, mutta myös muissa yliopistoissa henkilöstö oli kokenut demokratiavajetta.[14]

Kesällä 2021 Tieteentekijät ja myös Akavaan kuuluva Opetusalan Ammattijärjestö OAJ perustivat yhteisen järjestön, Tiede ja Opetus ry:n, joka tavoite oli tiivistää yhteistyötä muun muassa yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden edunvalvonnassa.[15]

Marraskuussa 2022 liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tero Karjalainen.[2]

Organisaatio

Vuonna 2023 Tieteentekijöiden liittoon kuului 15 jäsenyhdistystä ja yli 7000 jäsentä. Yksittäiset henkilöt liittyvät liittoon jonkin sen jäsenyhdistyksen kautta. Jäsenistön yleisimpiä nimikkeitä olivat yliopistonlehtori, nuorempi tutkija, väitöskirjatutkija, tutkijatohtori ja erikoistutkija.[6] Paikallista toimintaa sillä oli Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Kaksi jäsenyhdistystä, Informaatioalan Akateemiset (INA) ja Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistys (SATY) toimi valtakunnallisesti.[6]

Liiton jäsenet kuuluvat Opetus ja tiede -työttömyyskassaan[16] (aiemmin Opettajien Työttömyyskassa).[17]

Liiton puheenjohtajana vuosina 2023–2024 toimii Tero Karjalainen, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen johtaja. Varapuheenjohtajia on kaksi, Sanni Tiitinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun vanhempi tutkija) ja Pauli Väisänen (Oulun yliopistossa väitöskirjaansa valmisteleva avaruusfyysikko).[2]

Toiminta

Tieteentekijöiden liitto hoitaa jäsentensä ammatillista, sosiaalista ja palkkaedunvalvontaa. Liitto vaikutti osaltaan esimerkiksi siihen, että apurahalla työskentelevät saivat lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen.[6]

Liitto on ollut mukana valmistelemassa Työ- ja elinkeinoministeriön lakihanketta, jolla maahan tavoiteltiin lisää kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita niin kutsutuista kolmansista maista[18]. Valmistuneiden tutkijoiden oleskelulupaa oltiin pidentämässä kesällä 2021 vuodesta kahteen vuoteen. Tänä aikana heidän tulisi löytää työpaikka tai perustaa yritys saadakseen jatkaa maassa oloa. Liitto olisi toivonut lakimuutokseen muitakin tutkijoita kohtavia parannuksia.[19] Marraskuussa 2022 hallitus esitti tutkijoiden oleskeluluvan pidennystä viiteen vuoteen.[20] Tieteentekijät on toivonut myös Suomeen kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden saapumisen helpottamista pitkäaikaisen viisumin avulla.[21]

Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto ja Yliopistojen opetusalan liitto julkaisevat yhdessä Acatiimi-lehteä.[22]

Liitto tekee jäsenkyselyitä. Esimerkiksi vuonna 2021 paljastui, että koronarajoitusten aiheuttama etätyövaihe oli vaikeuttanut ulkomaalaistaustaisten jäsenten integroitumista työpaikalle. Myös tutkimus oli kärsinyt tutkijavierailuiden ja aineistojen hankintamatkojen puuttumisesta. Verkko-opetus oli kasvattanut jäsenten työtaakkaa, sillä siihen meni aikaa enemmän kuin lähiopetukseen.[23]

Palkinnot

Tiedon portti

 • Vuonna 1990 ensimmäistä kertaa jaetun palkinnon sai filosofian tohtori Kari Laine, joka toimi Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan johtajana.[11]
 • Vuonna 1992 palkinnon sai valtiotieteen tohtori Timo Soikkanen, joka toimi Turun yliopiston poliittisen historian yliassistenttina ja dosenttina[24]
 • Vuonna 1995 palkinnon sai Oulun yliopiston tutkimuspalvelupäällikölle, dosentti Leila Risteli.[25]

Vuoden tieteentekijä

Vuoden tieteentekijä on Tieteentekijöiden liiton vuosittain valitsema tiedeyhteisön jäsen.[26] Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Vuonna 2021 palkinto annettiin ensimmäistä kertaa työnantajan edustajalle.[27]

 • 1997 Juha Siltala (historia), Helsingin yliopisto
 • 1998 Heikki Eskelinen (kansantaloustiede), Joensuun yliopisto
 • 1999 Päivi Hovi-Wasastjerna (graafinen viestintä), Taideteollinen korkeakoulu
 • 2000 Markku Myllykangas (terveyssosiologia), Kuopion yliopisto
 • 2001 Jaakko Frösén (kreikkalainen filologia), Helsingin yliopisto
 • 2002 Mikko Lehtonen (yleinen kirjallisuustiede), Tampereen yliopisto
 • 2003 Marjatta Jokinen (kirjastonhoitaja, informaatikko), Turun kauppakorkeakoulu
 • 2004 Virpi Hämeen-Anttila (tutkija, kääntäjä, kirjailija), Helsingin yliopisto
 • 2005 Sinikka Eskelinen (solubiologia), Biocenter Oulu
 • 2006 Marjo Kaartinen (kulttuurihistoria), Turun yliopisto
 • 2007 Mikko Lahtinen (valtio-oppi), Tampereen yliopisto
 • 2008 Pertti Rannikko (yhteiskuntapolitiikka) , Joensuun yliopisto
 • 2009 Johanna Kantola (politiikan tutkimus), Helsingin yliopisto
 • 2011 Anchit Khanna (biolääketiede), Tampereen yliopisto, ensimmäinen maahanmuuttajataustainen palkittu[28]
 • 2012 Ilari E. Sääksjärvi (eläintiede), Turun yliopisto
 • 2013 Maria Forsman (johtava tietoasiantuntija), Helsingin yliopiston kirjasto
 • 2014 Kimmo Svinhufvud (äidinkielen yliopisto-opettaja), Helsingin yliopisto
 • 2015 Mari K. Niemi, erikoistutkija ja valtiotieteiden tohtori, Turun yliopisto
 • 2016 Olga Davydova-Minguet, filosofian tohtori, Itä-Suomen yliopisto[29] [28]
 • 2017 ei valittu
 • 2018 Jussi Jalonen (historia), Tampereen yliopisto
 • 2019 Nafisa Yeasmin, tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori ja Arktisen keskuksen projektipäällikkö, Lapin yliopisto[28]
 • 2020 ei valittu
 • 2021 Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori [30]
 • 2022 Tuija Saresma, filosofian tohtori, nykykulttuurin tutkimuksen dosentti, Jyväskylän yliopisto[31]

Katso myös

Lähteet

 1. Tieteentekijöiden liitto ry - Rekisteritiedot Suomen Asiakastieto Oy. Viitattu 8.12.2021.
 2. Eevastiina Aho: Tieteentekijöiden uusi puheenjohtaja on Tero Karjalainen Tieteentekijät. 12.11.2022. Viitattu 14.12.2022.
 3. Tieteen leikkaukset voivat ajaa pois tutkimustyön parista – tutkimuksen edistämisen sijaan aikaa menee rahoituksen hakemiseen Helsingin Sanomat. 2.9.2021. Viitattu 8.12.2021.
 4. Määräaikaisten asema yliopistouudistuksessa huolettaa tutkijoita Helsingin Sanomat. 19.10.2007. Viitattu 8.12.2021.
 5. Tieteentekijöiden liitto: Yliopistoväki haluaa turvaa ja työrauhaa jatkuvien uudistuspaineiden sijaan aamuset.fi. Viitattu 8.12.2021.
 6. Lähiliitto Tieteentekijät. Viitattu 21.12.2021.
 7. Acatiimi 01/07 acatiimi.fi. Viitattu 8.12.2021.
 8. Assistenttiliitosta Tieteentekijöiden liitoksi Acatiimi. Viitattu 8.12.2021.
 9. Perustietoa liitosta Tieteentekijöiden liitto. Arkistoitu 6.6.2011. Viitattu 20.6.2011.
 10. Jukka Muiluvuori: Akava 1950–2000, s. 343-345. Akava, 2000.
 11. Korkeakoulualan assistenttien ja... Helsingin Sanomat. 27.4.1990. Viitattu 8.12.2021.
 12. Tieteentekijöiden liitto: Apurahatutkijoiden asemaa parannettava ts.fi. 1.12.2018. Viitattu 8.12.2021.
 13. Lasten henkeä uhkaillaan ja kotiosoitetta levitetään keskustelupalstoilla – tieteentekijöitä ja tutkijoita häiritään yhä enemmän, eivätkä kaikki uskalla puhua omasta tutkimuksestaan Kaleva. Viitattu 8.12.2021.
 14. Kaikkien yliopistojen autonomia ansaitsee nyt laajan tarkastelun Helsingin Sanomat. 30.6.2020. Viitattu 8.12.2021.
 15. OAJ ja Tieteentekijät perustavat yhteisen yhdistyksen tiivistämään yliopistosektorin edunvalvontaa www.oaj.fi. Viitattu 8.12.2021.
 16. Opetus ja tiede -työttömyyskassa Opetus ja tiede -työttömyyskassa. Viitattu 9.1.2023.
 17. Työttömyysturva Tieteentekijät. Viitattu 5.1.2023.
 18. HE 294/2022 vp www.eduskunta.fi. Viitattu 5.1.2023.
 19. Sanna Inkinen: Näin kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden jäämistä Suomeen helpotetaan – ihannetilanteessa työllisten määrä kasvaisi yli 30 000:lla vuoteen 2030 mennessä Forssan Lehti. 24.8.2021. Viitattu 5.1.2023.
 20. Eevastiina Aho: Valtioneuvosto esittää tutkijoille pidempiä oleskelulupia Tieteentekijät. 18.11.2022. Viitattu 5.1.2023.
 21. Milla Talassalo: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Tieteentekijät. 17.10.2022. Viitattu 5.1.2023.
 22. Professorien, Tieteentekijöiden ja yliopistojen opetusalan lehti Acatiimi acatiimi.fi. Viitattu 8.12.2021.
 23. Annika Korpimies: Etätyön pitkittyminen on vaikeuttanut tieteentekoa Suomessa: ”Paluuta lähityöhön odotetaan kiivaasti” Talouselämä. Viitattu 8.12.2021.
 24. Turun yliopiston poliittisen historian... Helsingin Sanomat. 25.4.1992. Viitattu 21.12.2021.
 25. Korkeakoulualan assistenttien ja... Helsingin Sanomat. 12.5.1995. Viitattu 8.12.2021.
 26. Vuoden tieteentekijät ja tunnustuspalkitut Tieteentekijöiden liitto. Viitattu 1.10.2016, päivitetty 23.10.2021.
 27. Akateeminen rehtori Tapio Määttä valittiin Vuoden tieteentekijäksi: ”Yliopistojen toimintakulttuuria voi muuttaa johtamisella” Helsingin Sanomat. 26.11.2021. Viitattu 8.12.2021.
 28. -tutkija-nafisa-yeasmin-kotiutui-rovaniemelle/ ”Maahanmuuttajat tulisi ryhmitellä osaamisen, ei maahantulon syyn perusteella” – Tutkija Nafisa Yeasmin kotiutui Rovaniemelle Suomenkuvalehti.fi. 10.1.2020. Viitattu 8.12.2021.
 29. Vuoden tieteentekijä - tutkija Olga Davydova-Minguet Tieteentekijöiden liitto. 30.9.2016. Arkistoitu 1.10.2016. Viitattu 1.10.2016.
 30. Jukka Eskanen: Vuoden tieteentekijä on Twitter-aktiivi ja työhyvinvoinnin edistäjä – Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä uskoo avoimuuteen Yle Uutiset. 26.11.2021. Viitattu 8.12.2021.
 31. Vuorela, Arvo: Vihapuheen tutkija Tuija Saresma palkittiin Vuoden tieteentekijänä Yle Uutiset. 12.12.2022. Viitattu 12.12.2022.

  Kirjallisuutta

  • Mika Kallioinen: Tieteentekijän muuttuva kuva : Tieteentekijöiden liitto 1967-2007, Tieteentekijöiden liitto 2007, ISBN 978-951-96437-7-9
  • Pirkko Kanervo: Akateemista edunvalvontaa Auran rantamilla. Turun yliopiston tieteentekijät ry 1967–2007, 2007

  Aiheesta muualla

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.