Sedimentti

Sedimentti tarkoittaa kerrostuvaa maa-ainesta, joka on siirtynyt paikalle veden, tuulen tai jäätikön vaikutuksesta. Tavallisimmin sedimenttejä syntyy merien, järvien ja jokien pohjiin, joihin joet ja tulvavedet kuljettavat maa-ainesta. Vesien pohjalle sedimenttiä muodostavat ainekset ovat enimmäkseen lietettä tai mutaa.

Aavikoiden hiekkadyynit ja lössi, hienojakoinen pöly, kulkeutuvat tuulen mukana. Tällöin muodostuu sedimenttiä, josta muodostuu hiekkakiveä.[1]

Diageneesissä sedimenteistä iskostuu sedimenttikivilajeja.

Katso myös

Lähteet

  1. Arthur B. Busley, Robert R.Coenraads, Paul Willis, David Roots: ”Kiviä hiukkasista”, Kivet ja fossiilit, s. 50-51. Suomentanut Jarmo Hakanen. Gummerus, 1999. ISBN 951-20-5347-0.

    Aiheesta muualla

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.